מה ה"חידוש" באמירה "תורת אמת" בברכת התורה?

כ' בטבת תשס"ט

שאלה:

כשעולים לתורה מברכים "אשר נתן לנו תורת אמת" או "את תורתו תורת אמת". בדומה לכך, בחלק מהעדות שרים "תורת אמת נתן לנו". לענ"ד יש כאן הגדרה מעגלית, שהרי התורה שניתנה לנו מהקב"ה היא בהגדרתה האמת, אז מה המשמעות של המושג "תורת אמת"? במילים אחרות: מה ה"חידוש" באמירה "תורת אמת" - הייתכן שהיינו מקבלים תורה שאינה תורת אמת?


תשובה:

זה ביטוי לשמחה על זה שהתורה, מפני שהיא מאת ה', היא אמת.