מי שלא כיוון באבות צריך לחזור על התפילה

כ"ב בטבת תשס"ט


שאלה ותשובה (תשובת הרב מוגדשת):

בשיעור על התפילה, הבנתי שהרב הסביר את הנאמר בהלכה שמי שלא כיוון באבות צריך לחזור על התפילה, שהכונה שלא התכוון להתפלל מתוך קישורו לאבות העולם אברהם יצחק ויעקב. וכן שהרב פוסק שמי שלא כיוון באבות יחזור על תפילתו גם כיום, שלא כדעות באחרונים (טור אור"ח ק"א). אמרתי זאת רק לספרדים. האם לפי הנ"ל, אם זכר שכיוון בראשית הברכה (אלקי אברהם... ויעקב), אבל לא בכל מילה אח"כ, אינו צריך לחזור? לא יחזור.