האם הרב פוסק לשואל אשכנזי לפי הפסיקה האשכנזית, או שאין דבר כזה?

כ"ב בטבת תשס"ט

שאלה:

האם הרב פוסק לשואל אשכנזי לפי הפסיקה האשכנזית, או שאין דבר כזה והרב פוסק לכולם את אותה ההלכה?


תשובה:

לכל אחד לפי עדתו.