נסיונות העליה של חכמים. מדוע לא הצליח הגר"א לעלות לארץ?

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

הרב התייחס מספר פעמים לארבעת נסיונות העליה: של הבעש"ט שאיבד המוחין וחזר, של ר' נחמן שכן עלה, של עמ"י ושל הרב קוק. האם וכיצד משתלב בחשבון זה נסיון העליה של הגר"א שהתרחש בסוף המאה ה-18 (למניינם), נסיון שלא צלח, והגר"א חזר לאחוריו כשהגיע להולנד. מדוע לא הצליח הגר"א לעלות?


תשובה:

זה אכן לא משתלב. כוונתי בהרצאת הדברים להראות את המעבר מתורת הפרט לתורת הכלל. כשלון העליה של הגר"א דומה בעיני יותר למניעת משה רבינו מלהיכנס לארץ מפאת עיסוקו בתיאוריה הכוללת של התורה.