קדושת מוסף של שבת - שאלה דיקדוקית

י"ד באדר תשס"ט

שאלה:

האם נכון להגות בקדושת מוסף בשבת "כדבר האמור" בסגול מתחת ל-ה ולא בקמץ? מבחינה דיקדוקית נראה שצריך להגיד "האמור בקמץ (זה גם מה שטוען האיש מצליח) ולכן מה המקור ל "האמור" בסגול?


תשובה:

בקמץ הוא הנכון. בסגול הוא טעות שהשתרשה מפני המילים המתחילות בחי"ת קמוצה.