מנהגים בבית קברות - טעמם ומקורם

י"ז, כ' באדר תשס"ט

שאלה 1:

מה הטעם ומקורות:

1. להניח אבן על קבר בעת ביקור.

2. נטילת ידיים בלי ניגוב כשיוצאים מבית קברות.


תשובה 1:

1.
א. שריד ממצוות ציון הקברות מפני הטומאה, שהיתה נעשית על ידי יצירת גל אבנים.
ב. להודיע שביקרו במקום.
ג. היה מנהג לתלוש עשבים ולהניחם על הקבר כדי לחזק את האמונה בתחיית המתים שנרמזה בכתוב "ויציצו מעיר כעשב הארץ". והיו מניחים אבן על העשבים כדי שלא יתפזרו ברוח. נשכחו העשבים ונותרה האבן.

2. כדי לזכור כמה שיותר זמן את הביקור.שאלה 2:

במשפחתי יש מנהג שלא ראיתי אצל אחרים ושאיני יודעת את מקורו: ביציאה מבית הקברות תולשים עלה ומשליחים מאחורי הגב בלי להסתכל לאחור. האם כבוד הרב מכיר מינהג זה?


תשובה 2:

זה מנהג קדום. והוא מבסס את האמונה בתחיית המתים שנרמזה בפסוק "ויציצו מעיר כעשב הארץ".