מה עיקר המצווה לספר ביציאת מצרים?

כ' בניסן תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

מה עיקר המצווה לספר ביציאת מצרים? היציאה מהעבדות הפוליטית והמטפיזית.