גילוי הרצון האלוהי

כ"ז בניסן תשס"טשאלה:

בשיעור 'תורה מן השמים' אמרת כי אחת ההוכחות לאמיתות סיפור מעמד הר סיני הוא העובדה שלא העלו על הדעת גילוי רצון מצד השם. באחד משיעוריך בספר בראשית אמרת כי גילוי רצון מצד השם הוא דבר מובן מאליו (שכל מי שבעל רצון מובן מאליו שיגלה את רצונו) וכך היה מאדם הראשון (הרב הדגיש את גילוי הרצון המבדיל מנבואה פרטית שהייתה ידועה בימים עברו). אודה לרב אם יסביר לי כיצד מתיישבים הדברים.


תשובה:

גילוי הרצון הוא דבר המובן מאליו אחרי שנודע לנו שיש בעל רצון, מה שלא היה ברור לפני ההתגלות.