למה אנו מתייחסים לר"ח תשרי כראש השנה ולא לר"ח ניסן?

כ"ז בניסן תשס"טשאלה:

מה הסיבה שאנו מתייחסים כיום לר"ח תשרי כראש השנה ולא לר"ח ניסן כמו בתורה?

תשובה:

"וחג האסיף בצאת השנה". יש אם כן שתי התחלות לשנה.