טקס ה"אש הקדושה" של הנוצרים

כ"ז בניסן תשס"טשאלה:

רציתי לדעת את דעתו של הרב על טקס ה"אש הקדושה" שעורכים הנוצרים בחג הפסחא שלהם. האם לפי דעתו של הרב יש בזה ממש? האם זו רמאות ואחיזת עיניים? אינני מבסס את אמונתי על מעשי כשפים כאלה או אחרים. עם זאת, הייתי רוצה לדעת האם יש ממש בטקס הזה או שזה בלוף גמור?

תשובה:

אינני יודע. סביר מאוד שזה בלוף, אך אין מן הנמנע שאמונתם מייצרת משהו. וכבר נאמר "כי מנסה ה' אתכם".