איסורי נסיעה והבערת אש בשבת - למה?

י"ג בתמוז תשס"טשאלה:

אני מסורתי, מבית חילוני. מניח תפילין משתדל להתפלל בבוקר. שומר בשר חלב ועושה קידוש יום שישי.

אני שמעתי את כל הסידרה של מבוא לתורה שבעל פה של הרב, וגם חלק משיעורים על ספר הכוזרי.

אני נשוי + 4 ילדים.

אוהב לטייל הרבה בארץ. מעריץ מאוד את הציבור הציוני-דתי.

יש לי שאלה על שבת.

אני נוהג לטייל הרבה בשבת. לוקח את האוטו ומטייל בנחלים במרחבי הארץ.

נהנה מאוד עם הילדים. אני מחכה לזה כל השבוע וממש מרגיש בזה עונג שבת.

1. במה עשיתי רע למשהו בזה שנסעתי בשבת לנחל?

אני מודע לפסוק "אל תבעירו אש בכל מושבותיכם" – כל פעם ששאלתי בעבר רבנים אמרו לי את הפסוק.

אני לא מבין את זה. מה הבעיה ולמי עשיתי רע?

2. כשאומרים לא להבעיר אש – מה המושג אש לפני אלפי שנה, אולי בשביל להבעיר אש היו עובדים על זה יום שלם.


תשובה:

1. בודאי עשית רע, שהרי חיללת את השבת. התורה לימדה אותנו שחיוב קיום המצוות איננו מפני שאתה מזיק באופן גלוי למישהו אלא מפני שכך ציווה ה'. מלבד זאת כל עבירה משפיעה לרעה על כל המציאות כולה ומחריבה עולמות לאין מספר ובפרט כשנעשית במזיד ועוד יותר כשהיא מן החמורות. משל למה הדבר דומה, לילד שלחץ על כפתור המפעיל פצצת אטום ויטען שסך הכל לא הזיק לאף אחד. כך אין סודות ההויה גלויים לאדם ואין הוא יודע עד היכן מעשיו מגיעים. כך שבודאי עשית רע למישהו, להויה כולה.

2. וכי אמרה התורה שאיסור הבערה תלוי בטרחה?