המתנה בין בשר וחלב ומנהג אבות

כ"א בתמוז תשס"טשאלה:

אני בא ממשפחה תוניסאית ואבי תמיד אמר לי שלעולם חיכו 3 שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב בעירו. האים אני יכול להמשיך לחכות 3 שעות או חייב אני ב6 השעות הנפוצות יותר אצל הספרדים?

תשובה:

אתה יכול להמשיך כמנהג אבותיך.