המאגר הביומטרי

י' באב תשס"טשאלה:

הייתי מעוניין לדעת מה דעת הרב על חוק המאגר הביומטרי. האם להלכה ולהשקפת היהדות יש מה לומר בעניין?


תשובה:

לא נראה לי שיש התייחסות הלכתית לכך. אך עם כל זה נראה שחוק המסכן את החירות יש בו בעיה אתית.