תולדות הרי"ף

ח' בטבת תש"עשאלה:

שמעתי שהרב טוען שהרי"ף מעולם לא היה במרוקו. א"כ מה בדיוק ההסטוריה שלו?


תשובה:

הרי"ף, שאבותיו היו מפאס שבמרוקו, חי בקלעת בנו חמאד שבאלג'יריה ובסוף ימיו עבר לספרד.