הרב אורי שרקי

ויחי - השבט הראוי למלכות

טבת תש"ע
מתברר בפרשת ויחי מיהו השבט הראוי למלכות. ראובן הוסר מן המלכות כי הוא מנהל מדיניות של פזיזות. שמעון ולוי משום שדרכם הקנאית טובה לזמנים מיוחדים ולא לכל אורך השנים. זבולון העוסק בסחר בינלאומי עשוי להעדיף את התיאום האזורי על פני טובת אומתו. יששכר השקוד ללמוד תורה מעדיף מס עובד על פני העצמאות המדינית. דן טוב למלחמת גרילה, כנחש עלי דרך, אך לא למלחמה של מדינה מאורגנת. גד, בעל הגדודים רואה הכל בהיבט צבאי וייטב כשר ביטחון בלבד. נפתלי ייטב כשר התרבות באמרי שפר, ואשר כממונה על הכלכלה. יוסף אמנם נזיר אחיו הוא, אבל אינו מושך את אהדת אחיו ששטמוהו. בנימין טורף בראשית המלכות ובסופה, בימי שאול ובימי מרדכי, אך לא ברצף ההסטורי. לעומת כל אלה, יודע יהודה את סוד הסבלנות, הקמעא-קמעא. גור ואחר כך אריה. אריה ואחר כך לביא. על כן יודו לו אחיו ויקבלו את מלכותו.