הרב אורי שרקי

בא - שלושת המכות האחרונות

שבט תש"ע
אמנם ידע פרעה ששבע המכות הראשונות, דצ"ך עד"ש וברד, מבררות את ההבדל הממשי והמציאותי בין ישראל למצרים ומצדיקות את דרישתם לצאת מהקליפה המצרית ולהיות למובילי התרבות האנושית. אלא שפרעה, שלא כיועציו המאיצים בו "שלח את האנשים ויעבדו את ה' ", סבור שיש לברר עוד ענין אחד, והוא שאף אם בפועל קיים הבדל בין ישראל לאומות, שמא בראשית הבריאה, בכוונה המקורית של הבורא, היה כבר קיים ההבדל הזה או שמא זו רק "תאונה" היסטורית, שניתן יהיה "לתקן" אותה בבוא הזמן? לשם הבירור הזה באו שלשת המכות האחרונות ארבה-חושך-בכורות המשחזרות את בריאת העולם. הארבה משחזר את כוח הריבוי העצום שבראשית העולם "אשר לא ידעון אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה", ומתברר שאכן כבר אז יש הבדלה בין ישראל לעמים. אבל כל ה"יש" המרובה הזה, הלוא מקורו ב"אין", וב"אין" לא יתכן להבחין בין הנבראים. מכת חושך, המשחזרת את האין של בריאת העולם, מפריכה טענה זו. לא נותר אלא לברר אם בכוונה הראשיתית, ברצון הראשון, היתה כוונה להבדיל בין ישראל לעמים. אז נערך מבחן ה"ראשית" בהכות "כל בכור במצרים, ראשית אונים באהלי חם", שבו היה הכרח שהקב"ה יפעל לבדו כמו בשעת החלטתו לברוא: "אני ה' - אני הוא ולא אחר", להודיע מי הוא בנו בכורו של הקב"ה, ישראל ולא מצרים.