שיעורים נפרדים:

שיעור א', ראש יהודי:
חלק 1, שבט תש"ע, 73 דקות (MP3, 18MB).
חלק 2, אדר תש"ע, 76 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ב', תשע"ב, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ג', קיץ תשע"ג, 61 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 22MB).