יחס אנשי האירגון "הדברות" לרב שרקי

ד' בניסן תש"עשאלה:

שלחתי לא מזמן שאלה לאתר הדברות בנוגע לגישתך היהודית ותגובתם הייתה: "איננו ממליצים על הרב שרקי"... ברצוני לדעת כיצד ייתכן שארגון יהודי-חרדי "אינו ממליץ" על רב קהילה בישראל?! וכיצד ייתכנו סתירות כ"כ מהותיות בין אנשי הדברות לבינך כגון אבולוציה וכד'? אלו כבר לא הבדלים קטנים כמו למשל בין זרמים ביהדות (חב"ד, ברסלב, ציונות דתית או חרדים) זה כבר עניין של כפירה או אמונה...

תשובה:

הם אינם ממליצים משום שהם חלוקים עלי בנושאים חשובים לדעתם.