הרב אורי שרקי

נסיונות הגוים לבטל את אחיזתנו בירושלים

ניסן תש"ע
ירושלים היא מקור האורה הרוחנית בעולם. כל הנעשה בה משפיע על כל העולם כולו. אין פלא אם כן שבשעה שאנו שבים אליה ומתעצמים בקרבה, קמים גויי העולם על מנת לבטל את אחיזתנו בה. באופן אינטואיטיבי הם חשים שפה הולכת ונבנית האלטרנטיבה לתרבות השלטת בעולם, והם רואים בכך סכנה רוחנית כלפיהם, אף על פי שהאמת היותר פנימית היא שתיקון העולם כולו יצמח מציון. ההתנגדות באה באופנים שונים. במדרש שוחר טוב (קיח) מבואר שאחרי שיתיאש גוג ומגוג מלכבוש את ירושלים במלחמה, הוא ינסה לכבשה על ידי "כרוזות בעולם כולו", כלומר על ידי לוחמה דיפלומטית. על זה נאמר "סבוני כדבורים", על ידי דיבורים, ולבסוף "בשם ה' כי אמילם".במהרה בימינו.