מיץ ענבים למצוות ארבע כוסות ולקידוש בשבת

י"ג בניסן תש"ע

שאלה:

האם אני יוצא לידי חובה לכתחילה ע"י מיץ ענבים בליל הסדר? ומה ההבדל בין ליל הסדר לקידוש רגיל בשבת?

תשובה:

יש מתירים ואפשר לסמוך עליהם. קידוש רגיל אינו בא משום שמחה ולכן יותר פשוט להתיר בו מיץ ענבים.