איך מבטאים את שם הרב?

י"ז בניסן תש"ע

שאלה:

איך מבטאים את שם משפחתך בצורה נכונה? ש עם סגול או קמץ?

תשובה:

בסגול.