הרב אורי שרקי

בא - שחרור הדיבור האלוקי ששבוי בתוך מצרים (סיכום)