חלוקת התנ"ך לפסוקים

ה' בסיון תש"ע

שאלה:

ידוע שחלוקת התנ"ך לפסוקים בוצעה ע"י כומר נוצרי. כיצד, אם כן, קיבלה החלוקה הזו תוקף הלכתי? לדוגמא, אמירת שם השם רק בקריאת פסוק מלא.

תשובה:

הפרקים חולקו על ידי נוצרי ולא הפסוקים.