היחס של ספרדים לרבנים בימינו

כ"ד בסיון תש"ע

שאלה:

מהי כוונת הרב בהתייחסותו למאמר בעלון שבת? למען דיוק הדברים אני מצרף את ההתייחסות: "המוכנות לקבל כל תוכן רוחני כמייצג את היהדות גם אם נוגד את המקובל מדורות, רק משום שהוא מושמע על ידי רבנים. ניתן לכנות זאת תמימות יתרה."

תשובה:

כוונתי היא הרבה יותר פשוטה. התכוונתי לתופעה של הפצת תורה ברמה רדודה או אנטי-ציונית או דרכי פסיקה הנוגדים את המנהגים המקובלים מאבותיהם. מאחר ודברים אלו מושמעים על ידי רבנים, ודרכם של הספרדים לכבד רבנים, הם משתכנעים שמחובתם לקבל שהתורה רדודה ודורשת מהם להיות רדודים, או שהציונות פסולה, או שיש לנטוש את מנהגי אבותיהם. כשמשמיעים לפני ציבור ספרדי תורה ברמה גבוהה, ציונית, נאמנת למסורת אבות, מתקבלת תגובה מהסוג של "תמיד חשבנו כך, אך לא ידענו שגם הרבנים אומרים את זה".