הרב אורי שרקי

חוקת - פרה אדומה ותחיית המתים

תמוז תש"ע
תחיית המתים היא התקוה הכוללת ביותר של העולם כולו. הידיעה שהמוות איננו המנצח האחרון במערכות החיים, היא הנותנת משמעות לכל מהלכי החיים כולם. מצוות טהרה מטומאת מת על ידי אפר הפרה רומזת לכך שהמוות איננו נצחי, שהטומאה שהוא מטיל בעולם עתידה להתבטל. פרטיה של מצוה זו מלאי תוכן הם. לוקחים את הגדולה שבהופעות החיים שבעולמו הקרוב של האדם, פרה ולא פר, שהיא נושאת את אפשרות חיי העתיד. אדומה, שהוא צבע החיים, תמימה וללא עול, להורות על שלימותה, ומצרפים אליה את הקטנה שבחיות, התולעת, שהיא גם הצורה שהחי לובש במותו, מצרפים גם את קצוות עולם הצומח, הארז והאזוב. את הכול שורפים, להורות על הכליון שהמוות מביא לעולם. והנה, מתחבר אותו אפר אל מים חיים, הדומים לנשמה, ולכלי, הדומה לגוף, וביחד פועלים מעין תחיית מתים, ומסלקים את רושם המוות מן העולם.