הרב אורי שרקי

בלק - אי-הבנה בין בלעם ושרי בלק

תמוז תש"ע
כל המעשה של בלעם החל באי-הבנה. בלעם אומר בפירוש שאין הוא יכול לבוא אל בלק כי "מאן ה' תתי הלוך עמכם", כלומר שהכל תלוי ברצון ה'. שליחי בלק אינם מאמינים שבאמת דבר ה' הגיע אל בלעם ותולים את סירובו בבקשת כסף וכבוד, ואומרים לבלק "מאן בלעם הלוך עמנו" סתם. משום כך שולח בלק שרים גדולים ונכבדים יותר, וכשה' מתיר לבלעם ללכת, משוכנע בלק שאכן הכסף הוא ששכנע את בלעם. משום כך הוא תמה כשבלעם מברך: "לקוב אויבי לקחתיך ועתה ברכת ברך?!". רק אז מתברר לבלק מה אמר בלעם באמת: "הלוא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמור... לא אוכל לעבור את פי ה' ". אבל באמת אין לתלות את הכל בשלוחי בלק. נראה יותר לומר שאף על פי שבלעם חיכה לרשותו של הקדוש ברוך הוא, בכל זאת מה שהניע אותו היה בקשת הכבוד והכסף, ואת התת-מודע הזה של בלעם קלטו שרי בלק. כך שהתקיים בבלעם מאמר רבותינו "הקנאה התאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".