הרב אורי שרקי

לשם מה ללמוד עברית?

ראיון למגזין בעברית קלה

תמוז תש"ע
העברית היא הלשון שבה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. בה נגלה דבר ה' אל הנביאים, בה ניתנה התורה לישראל כדי להאיר לעולם כולו. זו השפה שקשרה את כל בני ישראל זה לזה, גם בימים שבהם ישבנו על אדמתנו וגם בימי גלותנו הארוכים. היא קמה לתחיה יחד עם התחדשותנו הלאומית, וזה מאד מענג לדבר בה. היא נושאת בקרבה הרבה מאד מסרים ערכיים ותרבותיים חשובים ביותר. למשל, זו השפה היחידה שבה המילה המציינת את האישה היא הנקבה של האיש. ללמדך שאיש ואישה הם שני חלקים של אותה הזהות. בעברית אין פועל כמו to have, avoir, המורה על בעלות, אבל יש פועל להיות. כי העיקר הוא ההיות ולא הרכוש. אין בעברית הווה, יש רק עבר ועתיד, כי ההווה אינו העיקר. בעברית יש מילים רבות המציינות את האלוהות, כי שפת הנביאים היא גם השפה המקצועית של ענייני גילוי הבורא. זו השפה של המוסר, שבה המילה המציינת את המידות היא אותה המילה המציינת את המדים, בגדי האדם, כי המידות הטובות הן לבושי הנפש. זו שפה שבה לשמוע פירושו להבין ולדעת פירושו לאהוב. בכל פינה ופינה מליאה העברית בחידושים, היא פותחת לפני הנפש אופקים אדירים. כמה גדולה הזכות להיות נמנה בין דובריה. עברי, דבר עברית!