איזה ספר היסטוריה מומלץ ע"י הרב?

י"א באב תש"ע

שאלה:

הרב ענה בפעם הקודמת שקדמוניות הוא טוב בתור תעודה אך לא כספר היסטוריה. שאלתי, המתבקשת, היא איזה ספר היסטוריה כן מומלץ ע"י הרב.


תשובה:

תולדות ישראל. ג כרכים הוצאת דביר.