הרב אורי שרקי

ואתחנן - אמיתות מעמד הר סיני

אב תש"ע
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם קול א-לוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?" (ד, לב-לג). האיזכור של מעמד הר סיני בפרשתנו מלווה באמירה רטורית ובטענה סמויה. האמירה הרטורית היא שאף אם נחקור בכל המסורות ובכל הארכיונים של אומות העולם בכל כדור הארץ, לא נמצא סיפור המתדמה למעמד הר סיני. נרמז גם שלא נמצא סיפורים מעין אלה אפילו לא בתור שקר ("הנשמע" אף על פי שלא "נהיה"). ומכאן לטיעון הסמוי: אם אין סיפור כזה בפי הבריות, אף על פי שהוא יכול היה לשרת את השקרנים ממציאי הדתות, סימן הוא שאין נפש האדם נוטה להעלותו על הדעת. ודבר שאין אפשרות להעלותו על הדעת לא ייאמר אלא אם כן הוא אכן התרחש. דוקא בזאת נמצא האימות להיסטוריותו של המעמד, שכן היחידים שטוענים שבורא העולם מדבר הם אלה שמספרים שאיתם דבר, ומכאן שאמת בפיהם.