כח המסורת נגד שולחן ערוך בפסיקת הלכה

כ"ד באב תש"ע

שאלה:

שמעתי באחד מהשיעורים שלך בכוזרי (בקטע המדבר על הקראים) שאמרת שיש כח חזק למסורת, והוספת שם שאתה מכיר הרבה מקרים שתלמידי ישיבה לומדים הלכה בישיבה ואח"כ חוזרים הביתה ומתחילים לשנות דברין ואמרת שזה לא נכון לעשות כך ברוב המקרים כי אמא שלך קיבלה את זה מאמא שלה ולכן יש פה מסורת שהכח שלה יותר חזק.

רציתי לשאול האם הכח הזה של המסורת הוא לפעמים יותר חזק מהש"ע?

למשל ידוע שהש"ע מביא שבשבת שפורסים את החלה צריך לפרוס פרוסות גדולות של לפחות כזית לכל אחד, אז אם המנהג אצלי בבית לחלק בהתחלה לכל אחד ממש חתיכה קטנה ואח"כ מי שרוצה לוקח עוד אז האם צריך לשנותך את זה או שיש לזה את כח המסורת?


תשובה:

הלכה פשוטה היא שיש למסורת כוח גם נגד השו"ע. כתב החיד"א בשו"ת חיים שאל שקבלת בני אלג'יר את רבותיהם חזקה מקבלת הספרדים את מרן. וגם מרן בהקדמת בית יוסף כתב שדבריו לא נאמרו במקום שיש בו מנהג. מה שאצלכם מחלקים חתיכת לחם קטנה הוא עדות לדעה שכזית הוא בגודל של זית, כפי שנהגו כמה גדולים כר"ח מואלוז'ין ובעל האבני נזר.