ישראל ויוון

ג' באלול תש"ע

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

הנני לומד בימים אלו בעיון את סדרת השיעורים של כב' הרב בנושא הכוזרי (מחזור אלול התשס"ה). תוך כדי השיעורים רשמתי לעצמי מס' שאלות שהייתי שמח לו יוכל הרב להתייחס אליהן.

מה הטענה על היוונים שהם רואים עצמם כדגם המושלם של האנושות והרי גם אנו טוענים כן! שהרי אנחנו קרויים אדם והגויים האדם. אז תדחק ותאמר שאין אנו בעלי תרבות משל עצמנו אך על פניו זו אותה הטענה. לא. כי אנו מכירים בערך של כל זהות, בעוד שהיווני מודד את הכל לפי מדת התאמתו ליוונות.