גירוש ילדי העובדים הזרים

י"ז באלול תש"ע

שאלה:

מהי עמדתך בעניין גירוש ילדי העובדים הזרים?

תשובה:

בעניין גירוש ילדי הגויים הבלתי חוקיים, אני בעד. טובת יהדותה של המדינה בעתיד גוברת על סנטימנטליות של רגע, כי היא הנדרשת לשם תיקון העולם, והגוים בכללם.