שינוי הלכה לעתיד לבוא על ידי סנהדרין

כ"ה בתשרי תשע"א

שאלה:

הרב אמר בשיעור שלסנהדרין לעתיד לבוא יהיה סמכות לשנות גם מצוות עשה מהתורה. איך הדבר מתיישב עם אחד מהעיקרים: שהתורה לא תשתנה בשום זמן ח"ו?

תשובה:

זה לא שינוי בתורה אלא בהלכה, ואכן התורה מאפשרת אותו על פי כללים מסוימים.