האידיאה האלוהית והאידיאה הלאומית

ד' בכסלו תשע"א

שאלה:

1.התחלתי ללמוד את למהלך האידיאות, ולא ברור לי משהו. האידיאה האלוקית היא הכח הערכי רוחני, והאידיאה הלאומית היא כח המבנה החברתי. קומוניזם, דמוקרטיה, וכו'. שאלתי היא כיצד ניתן להפריד ביניהם? לדוג' ללא האידיאה האלוקית (שוויון וכו') לא הייתה נוצרת האידיאה הלאומית הקומוניסטית. ניתן לומר שהאידיאה האלוקית קודמת ומעצבת את זאת הלאומית?

2. במה אפלטון לא דייק (לפי הזוהר)? הרי כל הגופים והרעיונות בעולם הזה הם השתלשלות של אידיאות מעולמות עליונים.

תשובה:

1. בשורש הם אחד אבל בגלוי הלאומית צומחת מהטבע והאלוהית מהנשמה.

2. הוא לא ראה באידיאות גילוי הרצון.