מה קרה במעמד הר סיני?

ה' בכסלו תשע"א

שאלה:

א. במעמד הר סיני ה' שאב מאיתנו את היצר הרע, דהיינו כוחות החיים הטבעיים כבר לא חלק מהותי מתוכנו אלא חלק חיצוני והמהות זוהי הנשמה האלוקית הטהורה. אם כן, מדוע איננו בוחרים תמיד ביצר הטוב? כיצד עם ישראל פעם אחר פעם בוחר ברע? כנראה שהוא כן מעורבב בנו! "אני רוצה" - אולי זה הגוף או השכל! לא תמיד זו הנשמה. אז מה באמת קרה במעמד הר סיני? מה הכוונה שסולקה זוהמה?

ב. במעמד הר סיני סולקה זוהמה מישראל. האם באבות היתה?

תשובה:

א. כתוב גם שחזרה זוהמתן אחרי מעשה העגל.

ב. נראה שלא.