הניסיון של אברהם אבינו ב"לך לך"

כ"ד בכסלו תשע"א

שאלה:

איני יודע מה הניסיון שעמד לפני אברהם בלך לך. הרי הוא נמצא זמנית בחרן, לחזור לאור כשדים לא בא בחשבון - מה רעה ההצעה של ה'?

תשובה:

הניסיון הוא ביכולת לפתח אישיות כזאת שזו הנבואה שהיא מקבלת.