שירי חול של רבי אברהם אבן עזרא

כ"ו בכסלו תשע"א

שאלה:

איך ייתכן שלרבי אברהם אבן עזרא (ולעוד ראשונים) ישנה ספרות ענפה של שירה אירוטית? האם שירה זו מהווה רק משל (כמו בשיר השירים)? ואם לא, כיצד ניתן (מבחינה דתית) להעלות על הכתב שירים כאלה שהם תאוות בשרים, שאינה הולמת אדם השקוע בתורת ה'?


תשובה:

תאוות בשרים מותרת כלפי אשתו.