הרב אורי שרקי

וארא - מדרגת האבות

טבת תשע"א
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב". פירש רש"י: "וארא - אל האבות". מה חידש רש"י שלא ידענו? הלוא כל מי שקורא בתורה יודע שאברהם יצחק ויעקב הם האבות! על מנת להבין את רש"י יש להבין תחילה "מה קשה לרש"י?". הקושי הוא שהמילה "וארא" סותרת את העיקרון של "לא יראני האדם וחי". על זה עונה רש"י: אל האבות. כלומר מאחר והם היו אבות הם זכו למדרגה הזאת. 'זכות אבות' הוא הזכות שיש לאבות בזה שהם הסכימו להיות אבות. כי להיות אבות פירושו של דבר הוא ההסכמה לחיות עבור יעוד שיתקיים בבניהם ולא בהם. והלוא החיים האמיתיים הם בהגשמת האידיאלים ולא בצפיה להגשמתם. התורה ניתנה לבני ישראל ולא אל אבות ישראל. ולפי זה ניתן לומר שהאבות לא היו חיים, כך שאין כלפיהם הקושי של 'לא יראני האדם וחי'. משום כך נאמר שנראה אליהם בא-ל ש-די לאמור בתור מבטיח הבטחות, ולא בתור ה', המקיים את הבטחותיו.