לימוד הלכה

כ"ד בטבת תשע"א

שאלה:

1. כיצד אדם רגיל צריך להקיף את ההלכות המעשיות?

2. כיצד אדם שרוצה לשאוף להוראה בעמ"י צריך ללמוד הלכה? (האם מבחני הרבנות ו\או הדיינות נחשבים הסמכה או מסגרת לימוד בלבד?)

תשובה:

1. מקור חיים השלם, רבע שעה כל יום.

2. ש"ס ופוסקים.