שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ב', תשס"ט, מרכז מחניים, 93 דקות (MP3, 34MB).

שיעור ג', תשע"א, הרצאה בסימפוזיון, 19 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד' - בין "חביב אדם" ל"חביבין ישראל", חנוכה תשע"א, ישיבת הר עציון, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ה' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ו' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ג, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ז', הושענא רבה תשע"ג, 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ח' - ישראל והעמים - קירבה וריחוק, תשע"ו, 3 דקות (1MB). מתוך הקורס.

שיעור ט' - "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם", תמוז תש"פ, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י' - נוכרים במדינה יהודית, תמוז תש"פ, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י"א - ישראל, הגוים וזהות האדם המקורית, כסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 2 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י"ג - היחס בין ישראל לגוים באחרית הימים, תשפ"ב, 3 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).