הרב אורי שרקי

ויקהל - ל"ט המלאכות האסורות בשבת

אדר א' תשע"א
רשימת ל"ט המלאכות האסורות בשבת נלמדה ממלאכת המשכן. ששת ימי המעשה מכוונים כנגד ששת ימי הבריאה שבהן ניכרת פעולת ה'. יום השבת הוא היום שבו אנו מתדמים לבורא, השובת מאז שנמסרה עבודת פיתוח העולם בידי האדם. וכמו שיש זמן (השבת) המתדמה לפעולת השביתה של הבורא, כך יש מקום (המקדש) שהוא התואם את השבת. ל"ט המלאכות זהות לפעולות שבהן הקב"ה ברא את עולמו: הכמות - עשרה מאמרות, והאיכות - כ"ב האותיות. לפי רבינו סעדיה גאון קיימות 11 אותיות "קשות" ו-11 "רכות". נראה שהאותיות מכוונות כנגד 11 המלאכות הנצרכות לייצור לחם אחד ("סידורא דפת"), שהוא הצורך הבסיסי של האדם, ועוד 11 מלאכות הנדרשות לייצור בד אחד (בלי מלאכות קושר ומתיר), שהוא צורך משני באדם: "לחם לאכול ובגד ללבוש". עוד שבע מלאכות נדרשות כדי לייצר בגד עור אחד. העור הוא בגד "עם דגש", כנגד שבע האותיות המקבלות דגש קל: בג"ד כפר"ת, כמובא בספר יצירה. סך הכל 29 אותיות. עוד עשר מלאכות "כמותיות" שבהן יש הרכבה ופירוק בארבעה היסודות: בונה וסותר - בעפר, כותב ומוחק - במים, קושר ומתיר - באויר, מכבה ומבעיר - באש. ועוד שתים יסודיות: המכה בפטיש והמוציא מרשות לרשות, כנגד ההוצאה מאין ליש ומיש לאין. סה"כ: 39 מלאכות.