מדוע משה רבינו לא מוזכר בהגדה של פסח?

ט"ז בניסן תשע"א

שאלה:

מדוע משה רבינו הענו מכל אינו מוזכר בהגדה של פסח?


תשובה:

הוא מוזכר פעם אחת בפסוק ויאמינו בה' ובמשה עבדו. והגר"א כתב שכוונת הכתוב היא לומר שהוא רק עבדו ולא יותר. כל זאת על מנת שהיציאה תיוחס אל ה' לבדו ולא אל בשר ודם.