שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"א באלול תשנ"ה, 5 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב' - מסכת סוטה על מלחמה, לעילוי נשמת החיילים שנספו באסון המסוקים, 46 דק' (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעור ג' - מלחמה ושלום, תשס"א, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ד' - מלחמות ה', תשס"א, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).

שיעור ו', כ"ב בטבת תשס"ט, 60 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ז' - מדוע יש מלחמות, סיכון חיילים לעומת פגיעה באזרחי אויב, כ"ט בתמוז תשע"ד, 48 דק', מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ח' - מלחמה ומוסר, ניסן תשע"ה, 7 דקות (אודיו).

שיעור ט' - דברי הרב בטקס סיום מחזור של מכין קרית משה, אב תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י' - מלחמה, העולם הפנימי והחיצוני בצבא, יום עיון למתגייסים לצה"ל, תשע"ח, 47 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיעור י"א - מלחמה ומוסר, ד' בתשרי תש"פ, 15 דק', מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור י"ב - מלחמה, הקוד האתי של צה"ל, הגיוס לצה"ל, אדר ב' תשפ"ב, 8 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור י"ג - חירות בשירות צבאי, י"ח בניסן תשפ"ג, 28 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור י"ד - מוסר ומלחמה, דיון בין הרב שרקי לבין פרופ' דן שיפטן, אייר תשפ"ג, ערוץ טוב, 21 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ט"ו - האם המושג "חפים מפשע" שייך למלחמה?, כ"ח באדר ב' תשפ"ד, 25 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ט"ז - תורה ומלחמה, לע"נ יוסף אבנר דורן הי"ד, י"ח באדר ב' תשפ"ד, ישיבת "מקור חיים", 17 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).