יחסו של הבבא סאלי לרבי מסאטמר

כ"ט באב תשע"א

שאלה:

לאחרונה ראיתי מעין פלקט שמצטט מהספר "סבא קדישא - בבא סאלי", דף ריד, שחיבר חתנו הרב דוד יאודיוף:

"אין לנו גדול בדור בזכות העיון ובסברא, ומשיב תשובה ניצחת, כר' יואל יצ"ו, הוא ענה בספרו בראיות ברורות לכל אותם שגבבו דברים על גבי דברים ולא השאיר זוית ופינה, שלא ענה עליה תשובה ניצחת ולכן בואו ונעשה סעודת מצוה, סעודת סיום הספר ויואל משה, כדרך שעושים סעודת סיום מסכת, כי ספר זה הוא מסכת גדולה וחשובה בדורינו בדור המעורפל הזה דור אובד עצות ומחשבותיו מבולבלות ור' יואל הוא "עמודא דנהורא" ולאורו נלך עד ביאת משיחנו".

האם זה אומר שהבבא סאלי הסכים עם הרבי מסאטמר? אני שמעתי פעם מהרב שהבבא סאלי עשה תיקון לבן גוריון בזכות שהקים את המדינה.


תשובה:

הרב ניסים זאגורי (רב מושב תירוש המקורב מאד לבבא סאלי) אמר לי שהרב אמנם העריך את הרבי מסאטמר אך לא נקט כשיטתו. התיקון לבן גוריון אמת ויציב.