יום הכיפורים - כיצד ניתן להסביר את חשיבות הצום?

כ"ג באלול תשע"א

שאלה:

כיצד ניתן להסביר את חשיבות הצום של יום הכיפורים ומהותו לאנשים הרחוקים מתורה ומצוות הרואים בצום כמעמסה ותו לא?


תשובה:

הצום הוא שחרור מהתלות בטבע.