ביטוח חיים, חסכם גירושין

ו' בתשרי תשע"ב

שאלה:

האם ביטוח חיים וכיו"ב הסכמים שונים כגון הסכמי גירושין וכו' יש בהם כדי פתיחת פה? למה?


תשובה:

לא. זה בגדר ההשתדלות כמו עשיית מעקה שהוא מצוה בתורה.