בני נח - יום כיפור, פוליטיקה

ט' בתשרי תשע"ב

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

1. .בן נח שרוצה לצום ב יום הכיפור ?האם זה מותר, כן האם זה ראוי, כן ובכלל איפה עובר הגבול ומה קריטריון בשביל לדעת מה מתאים לו ומה לא מתאים? הרגשתו האישית.

2. עד כמה בן נח שגר בישראל יכול להשתתף בחיים הפוליטיים של המדינה? הוא צריך לתמוך בכל מה שיחזק את עם ישראל את התורה ואת ארץ ישראל. איך הוא אמור להתייחס לערבים שגרים בישראל? כמו שכל אדם נורמלי צריך להתייחס אליהם. ?האם הוא צריך להשפיע על המצב או להשאיר הכל ליהודים כנ"ל.