הרב אורי שרקי

נח - הרב קוק על דאגת אדם לדורות הבאים

מתוך "חומש הראי"ה"הקלטת וידאו