הרב אורי שרקי

בהעלותך - הרב קוק על הדלקת המנורה

מתוך הספר "מדבר שור" לראי"ה קוקהקלטת וידאו