ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 27 דקות. לצפות בשיעור.